You are here

Albéa Poland - Tax Strategy

Blog

#14597c
Group news

Albéa Poland - Tax Strategy

ENGLISH

As of January 1, 2021, the amendment to the CIT Act introduced the obligation to prepare and publish information on the tax strategy pursued by entities with revenues exceeding EUR 50 million and tax capital groups.

 

POLISH

Nowelizacja ustawy o CIT od 1 stycznia 2021 roku wprowadziła obowiązek sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej przez podmioty o przychodach powyżej 50 mln euro oraz podatkowe grupy kapitałowe.

Albea lodz components plant.jpg